Uudised

19.03.2021

Evaramu: digitaalne hoidla

E-varamus on leitavad rohkem kui 15 miljoni objekti metaandmed ja u 1 miljonit digitaalobjekti, nende arv kasvab pidevalt. Koostöölepingute alusel liikmetega kajastuvad E-varamu portaalis ka ELNETisse mitte kuuluvate mäluasutuste andmed.

Read more...


Kunst ja kunstnikud Tartus 19. sajandil

Tänasele Tartu Ülikooli Raamatukogu kunstikogule pandi alus kaks sajandit tagasi, mil taasrajatud Tartu Ülikoolis loodi 1803. aastal kunstimuuseum. Selle esimene juhataja, innukas kunstisõber ja kogude väsimatu arendaja professor Johann Karl Simon Morgenstern (1770–1852) koondas õppe- ja teadustöö toetamiseks muude kunstivarade kõrvale ka väärtusliku graafikakogu. Sellesse püüti hankida peamiselt nimekate Lääne-Euroopa kunstnike teoseid, baltisaksa kasvav kunstilooming polnud sajandi algupoolel veel eriliseks kogumisobjektiks. Küll leidus aga kohalike kunstnike loomingut K. Morgensterni isiklikus kunstikogus, mis peale tema surma lisandus muuseumikogule. Kunstimuuseumi ümberkorralduste tõttu läksid gravüürid ja joonistused 19. sajandi 2. poolel ülikooli joonistuskooli valdusesse, kus neile lisandus arvukalt õppeotstarbelisi lehti, aga ka näiteks professor M. Rosbergi graafikakogu. Pärast joonistuskooli tegevuse lõppemist 1891. aastal anti selle gravüürid, joonistused ja kunstiraamatud üle raamatukogule. 1870. aastast omas raamatukogu juba professor J. W. Krause joonistuste kogu, siia olid jõudnud mitmed väärtuslikud maalid.

 

Allikas:

https://utlib.ut.ee/ekollekt/bskunst/


 

 

Lääne-Euroopa varane graafika

Tere tulemast näitusele, mis tutvustab Tartu Ülikooli Raamatukogu graafikakogu vanemat osa — Lääne-Euroopa 15.–18. sajandi graafikat ja varast saksa litograafiat. Virtuaalnäituse aluseks on raamatukogu 200. juubeli aastal 2002 korraldatud graafikanäitus ja kogu kohta ilmunud trükikataloogid.

Lühidalt iseloomustatakse graafikakogu tervikuna ja maade kaupa, samuti graafikatehnikaid nende arengus ja tehniliste menetluste eripära. Kunstnike nimestikust avaneb näitusel esindatud autori ja galeriide menüüribalt vastava kunstimaa ekspositsiooniosa.

Näituse koostamist toetas Tartu linn.

Loe edasi:

https://utlib.ut.ee/ekollekt/legraafika/


Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb püüab kajastada Rahvusarhiivi tegemisi kogu tema mitmekesisuses. Alates huvitavatest leidudest hoidlasügavustest kuni värskemate digiteenuste tutvustusteni.
Heidetakse pilk nii konservaatorite töölauale, kui ka avatakse tagamaid, kuidas ja millistel alustel dokumendid üleüldse arhiivi jõuavad ning mis neist edasi saab.Samuti antakse ajaveebis ülevaate arhiivi uuematest näitustest, sündmustest ja trükistest.

Loe edasi:

https://blog.ra.ee/